Cyngor Ysgol


School Council 2017

Neges wrth y Cyngor Ysgol...

Helo, rydym wedi bod yn brysur iawn y tymor hwn...

  1. Cyd-cynllunio gyda Adventure Playgrounds i wella'r ardal allanol.
  2. Trafod syniadau ar gyfer y 'Den Darllen'.
  3. Casglu a dosbarthu bwyd ar gyfer y Banc Bwyd yn Llanelli.
  4. Datblygu'r cynllun Hawliau Plant drwy'r ysgol.
  5. Codi arian ar gyfer Plant mewn Angen.

Oriel - Cyngor Ysgol 2017