Miss Morris


Meithrin/Derbyn

Croeso i dudalen dosbarth Miss Morris. Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

Miss Morris Class

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Yn ystod y tymor hwn, byddwn yn dilyn y thema ‘Deinosoriaid’ felly bydd llawer o’r gwaith a wneir yn y dosbarth yn ymwneud â’r thema yma. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, er enghraifft mewn llyfrau, sydd yn ymwneud â’r thema, mae croeso i’ch plentyn ddod â nhw i’r dosbarth.

 

Addysg Gorfforol

Bydd y gwersi addysg gorfforol ar Dydd Mercher. Bydd angen i’r plant wisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y wers hon.

 

Offer

Mae croeso i’ch plentyn ddod â chas pensil i’r dosbarth ond mae’n bwysig iawn nodi mai eu cyfrifoldeb nhw yw edrych ar ôl eu heiddo bob amser.

 

Os oes gennych gwestiwn, neu os hoffech drafod unrhyw fater ymhellach, mae croeso i chi wneud apwyntiad i gwrdd â mi yn yr ysgol. Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.