Meithrin a Derbyn Cymraeg


Croeso i'n tudalen ddosbarth...

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

Nursery Reception Welsh 2018

Athro Dosbarth: Mrs Emma Callingham
Cynorthwyydd Dysgu: Miss Hayley Ryan

 

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma ydy ‘Tywynnu a Phelydru’.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Ymarfer Corff yn digwydd ar ddydd Mercher. Bydd angen i’r plant gwisgo cit cyfforddus ac addas gan gynnwys crys-t gwyn ac esgidiau addas i Ymarfer Corff.

 

Adnoddau

Gall disgyblion dod â chas pensil i’r ysgol sydd yn cynnwys adnoddau defnyddiol ond mae’r cyfrifoldeb arnyn nhw i edrych ar ôl ei adnoddau ei hun.