Blwyddyn 3 a 4 Cymraeg


Croeso i'n tudalen ddosbarth...

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

3 4 Welsh 2018

Athrawes Dosbarth: Mrs Sian Lloyd

 

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma ydy ‘Duwiau a Gladatoriaid’.

 

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref yn cael ei osod pob Dydd Llun, ac mae’n disgwyl iddo fod mewn ar Ddydd Gwener. Bydd dysgwyr yn derbyn gwaith llythrennedd a rhifedd sydd yn gysylltiedig i’r gwaith rydym yn gwneud yn y dosbarth.

 

Tablau Lluosi

Rydym yn gofyn yn garedig i chi helpu eich plentyn dysgu ei dablau ac i gefnogi nhw i ddefnyddio yr app ‘Times Tables Rockstars’. Fe gewn nhw llawer o hwyl.

 

Darllen

Bydd pob dysgwr yn derbyn llyfr Cymraeg a Saesneg sydd i fynd adref pob dydd. Mae disgwyl i ddisgyblion dod a’i llyfrau i’r ysgol pob dydd i ddarllen yn y dosbarth. Os ydych yn darllen gyda’ch plentyn rydym yn gofyn os ydych yn gallu cofnodi’r tudalennau darllennoch.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Ymarfer Corff yn digwydd ar ddydd Iau/Gwener. Bydd angen i’r plant gwisgo cit cyfforddus ac addas gan gynnwys crys-t gwyn ac esgidiau addas i Ymarfer Corff.

 

Adnoddau

Gall disgyblion dod â chas pensil i’r ysgol sydd yn cynnwys adnoddau defnyddiol ond mae’r cyfrifoldeb arnyn nhw i edrych ar ôl ei adnoddau ei hun.