Banner

Croeso
Mae Ysgol yr Hendy yn ysgol gymunedol gartrefol sy’n cynnig cyfle i blant i dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Mae’r naws groesawgar yn sicrhau nad yw un disgybl yn anweledig a chaiff pob plentyn ei werthfawrogi am ei bersonoliaeth unigryw. "Yn unigol, cyn lleied, gyda'n gilydd, cymaint mwy."

GAIR O GROESO

Rhian Kenny - Headteacher

Rhian Kenny - Pennaeth
Senior Designated Person for Child Protection

Fy enw yw Rhian Kenny a braint a phleser yw cael bod yn brifathrawes yn Ysgol yr Hendy. Credaf mai addysg hapus a rhagorol yw’r rhodd mwyaf y gallwn roi i’n plant. Mae dysgu ac addysgu yn ganolog i’r hyn a wnawn ac fe sicrhewn y bydd eich plentyn beth bynnag fo'i anghenion, yn cael gofal arbennig gan ein athrawon gweithgar, medrus a chydwybodol. Datblygir sgiliau mewn amryw o ffyrdd ac mae creu cwricwlwm cyffrous a chreadigol yn ffocws bwysig i ni fel athrawon gan ganolbwyntio ar ddwyieithrwydd, y celfyddydau creadigol a chwaraeon.

Cliciwch yma i ddarllen fy mlog.

 

YSGOL YR HENDY ON CYMRU FM

Dosbarth Mr Davies (Blwyddyn 5 a 6 Saesneg)

Dosbarth Mr Batcup (Blwyddyn 5 a 6 Cymraeg)

Peidiwch ag anghofio...

Peidiwch ag anghofio dilyn ein tudalen Trydar trwy glicio ar yr eicon isod.

738Px Twitter Bird Logo 2012Svg

 

Adroddiad Estyn 2017

Transparent Full Blue Logo Estyn 300X128

Cliciwch yma i ddarllen ein Hadroddiad Arolygu Estyn.

Elwa ar lais y disgybl i greu strategaethau gwrth-fwlio effeithiol